TOUR TEAMBUILDING

TOUR TEAMBUILDING

TOUR TEAMBUILDING

TOUR TEAMBUILDING

TOUR TEAMBUILDING
TOUR TEAMBUILDING
TOUR TEAMBUILDING

Tour Team Building KDL Lan Vương - Bến Tre (1 ngày)

1 NGÀY

01/01/2020

590.000 đ 490.000 đ

Tour Team Building KDL Thác Giang Điền Đồng Nai 1 ngày

1 NGÀY

01/01/2020

690.000 đ 590.000 đ

Tour Teambuilding The BCR Quận 9 Sài Gòn (TP. HCM) 1 ngày

1 ngày

01/01/2020

790.000 đ 690.000 đ

Tour Team Building KDL Sinh Thái Vườn Xoài (1 ngày)

1 NGÀY

01/01/2020

650.000 đ 550.000 đ

Tour Team Building KDL Làng Tre Việt Đồng Nai (1 ngày)

1 NGÀY

01/05/2020

660.000 đ 550.000 đ

Tour du lịch Teambuilding - Galadinner - Vũng Tàu (2 ngày 1 đêm)

2 ngày 1 đêm

02/06/2018

900.000 đ 720.000 đ
c